Direkte dansk advarsel til Basel: I kapper båndet mellem pris og risiko på boliglån

Publiceret 11-03-2016
Nyhed

Forretten til den uspiselige hovedret for dansk realkredit - nemlig de kommende kapitalkrav fra Basel – er blevet serveret.

Forretten, der her tales om, er den såkaldte standardmetode for kreditrisiko, som forventes at være byggestenen til de kommende kapitalkrav, der frygtes af ikke mindst realkreditsektoren. 

Og i et fælles dansk høringssvar afgivet i dag til Basel Komiteen får de tre finansielle brancheorganisationer: Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet i fællesskab alle alarmklokker til at ringe:

Forslaget, der ligger på bordet, kan udover voldsomt stigende priser på lån med pant i fast ejendom for både private og virksomheder også i yderste konsekvens udfordre den nordiske bankmodel, lyder det i høringssvaret. 
 
-Det, vi konkret frygter, er jo, at man vælger at indføre et permanent kapitalkravsgulv baseret på en ”one size fits all” standardmetode, der ikke afspejler de lave tab der er på fx danske realkreditlån, forklarer Ulrik Nødgaard direktør i Finansrådet og fortsætter:   

-Et sådant gulv vil fuldstændigt kappe forbindelsen mellem risikoen, kapitalkravet og dermed prisen på lån. Det vil kunne få ganske alvorlige konsekvenser for boligejere og virksomheder, for hvem lån med pant i fast ejendom jo spiller en kæmpe rolle i deres økonomi.
 
På sigt vil det sågar også være en trussel mod den nordiske bankmodel, hvor lavrisikolån holdes på institutternes balance, lyder det fra blandt andre Finansrådet i det netop indleverede høringssvar. 

Årsagen til det er, at det vil give incitamenter til, at institutterne vil søge over i lånekategorier med større risiko og afkast, der bedre afspejler kapitalkravene. Eller alternativt: at lette deres balance for lavrisikolån. 

Til slut bør det atter pointeres, at vi endnu ikke har set det endelige forslag fra Basel Komiteen til fastsættelse af gulvkrav til IRB-metoden, som er dén regulering, der for alvor kan gøre livet surt for eksempelvis store realkreditinstitutter. 

Men der er en klar forventning om, at den standardmetode der her indføres, vil blive brugt som byggesten til gulvkravet for de store kreditinstitutter, der benytter sig af den såkaldte IRB-metode. Netop derfor bad Finansrådet - sammen med bankforeningerne i de øvrige nordiske lande - Basel Komiteen om at udsætte fristen for denne høring. Dermed ville vi kunne vurdere standardmetoden i sammenhæng med IRB-metoden, der ventes at komme på bordet om ganske få uger. Det ønske blev desværre ikke imødekommet.
 
Læs meget mere om høringssvaret til Basel og baggrunden for det her


Yderligere oplysninger: 
Kommunikationsdirektør Nina Munch-Perrin, 3016 1006

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde