Det Private Beredskab takker af

Publiceret 28-11-2016
Nyhed

Finansrådets bestyrelse har vedtaget at omformulere vedtægterne i foreningen ”Det Private Beredskab”. Det betyder reelt, at Det Private Beredskab ikke længere kan træde til ved banklukninger.

Beslutningen er taget fordi, foreningen ganske enkelt er blevet overflødiggjort.  Det forklarer juridisk direktør i Finansrådet, Kenneth Joensen.
 
-Det Private Beredskab blev etableret i 2007, og var med til at sikre en kontrolleret afvikling af Roskilde Bank. Siden er foreningen ikke blevet brugt til afvikling af banker, og i dag sker afviklingen betydelig anderledes, siger Kenneth Joensen.
 
Det Private Beredskab blev dengang skabt på branchens eget initiativ. Siden er der lovgivet på området i både EU og i Danmark. Det betyder, at der i dag findes andre og mere anvendelige modeller for banklukninger, der ligeledes sikrer, at det er sektorens selvfinansierende garantifond - evt. med hjælp fra sektorens såkaldte afviklingsfond - samt en banks egne aktionærer, der holder for, hvis en bank skal afvikles.
 
Der sker derfor ingen ændringer i forhold til indskydernes dækning. Og sektorens pligter i forhold til at samle regningen op er også uændrede.
 
-Bankerne bag Det Private Beredskab ser ingen grund til at holde en forening kørende, som ikke har noget formål, siger Kenneth Joensen.

Fakta om DPB
Det Private Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser (DPB) er en forening etableret i Finansrådets regi.

Formålet med at oprette DPB i 2007 var at kunne yde en medgift, hvilket dengang ikke var muligt i regi af Garantifonden.  Fremadrettet dækker medgift fra DPB og Garantiformuen således som udgangspunkt det samme område.

Sådan afvikles en bank i dag
Finansiel Stabilitet kan afvikle en bank i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, hvis de tre afviklingsbetingelser i § 4 er opfyldt:

Finanstilsynet har vurderet, at banken er nødlidende eller forventeligt nødlidende ”failing or likely to fail”, jf. lov om finansiel stabilitet § 224 a.

Finanstilsynet vurderer, at alle markedsmæssige løsningsmuligheder er udtømt.

Finansiel Stabilitet vurderer, at det er i offentlighedens interesse, at et eller flere afviklingstiltag iværksættes.
 
Når Finanstilsynet har vurderet, at et pengeinstitut er nødlidende, kan Finansiel Stabilitet tage kontrol med det nødlidende pengeinstitut enten direkte eller ved iværksættelse af et eller flere såkaldte afviklingsværktøjer:

 

  • Salg af hele eller dele af virksomheden
  • Oprettelse af en bridge bank (midlertidig bank)
  • Adskille aktiver, rettigheder og forpligtelser, blandt andet med henblik på separate frasalg
  • Anvende bail-in (nedskrivning af kreditorer)
 
Den nye bank åbner for kunderne om mandagen, og den almindelige kunde vil ikke opleve nogen forskel i den praktiske del af bankforretningerne. Der skal ikke findes en ny bankforbindelse her og nu, der skal ikke etableres nye lån, og Dankort samt betalingsservice vil fungere som hidtil og indskud op til 750.000 kr. er dækket af Garantiformuen.
 
Derimod vil pengeinstituttets aktionærer/garanter, indehavere af efterstillet kapital og evt. kreditorer mærke en nedskrivning af deres risikovillige kapital.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde