Derfor får virksomheder ja i banken

Publiceret 05-02-2016
Blog

En solid egenkapital er helt afgørende for om virksomhederne opnår finansiering. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Finansrådet, som her kortlægger små og mellemstore virksomheders finansiering og som viser, hvilke forhold, der er vigtige, når virksomheder beder om lån i banken.

Danmarks Statistik spurgte i 2014 små og mellemstore virksomheder om deres finansiering. Kun ca. hver 10. søgte om et lån i banken i 2014.

-Af disse opnåede ca. fire ud af fem helt eller delvist deres låneansøgning, mens ca. en ud af fem ikke gjorde. På trods af det, er det alligevel alt for ofte den gængse opfattelse, at lånevilkårene er for strenge i bankerne, når virksomhederne har brug for penge, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

 
-Opgørelsen tyder på, at bankerne gerne vil låne penge ud, hvis virksomhederne opfylder kravene og kommer velforberedte, understreger Niels Storm Stenbæk, som også peger på, at der er rigelig med likviditet i bankerne.
 

Egenkapital og kreditgivning

Finansrådets beregninger er baseret på spørgeskemaer foretaget i 2010 og 2014 fra Danmarks Statistik. Tallene bekræfter, at egenkapital i virksomheden er og bliver et vigtigt parameter for sandsynligheden for at få finansiering. Dette er blandt andet konsekvensen af, at bankerne har strammet kreditvilkårene siden finanskrisens start i 2008.
 
En virksomhed med en egenkapital blandt den laveste fjerdedel har alt andet lige en sandsynlighed for at få et banklån på 75 pct. Lå den i stedet blandt den højeste fjerdedel, ville sandsynligheden stige til 87 pct. Det betyder, at fordelen - for dårligt polstrede virksomheder - ved at få mere egenkapital er åbenbar.
 
-Kreditvilkårene var mange steder temmelig lempelige før krisen. Det har bankerne rettet op på, samtidig med, at de har implementeret nye reguleringskrav. Det har medført et stigende fokus på robustheden blandt kunderne og deres evne til at tjene penge, siger Niels Storm Stenbæk.
 

Hvornår får virksomhederne nej til lån?

Virksomhedernes egen tilbagemelding i tallene tyder på, at manglende egenkapital, sikkerhedsstillelse, indtjening og likviditet adskiller de virksomheder, der ikke fik et lån, i forhold til dem, der  gjorde.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde