Danskerne holder igen med pensionsopsparing

Publiceret 29-08-2016
Nyhed

Det er skidt for både den enkelte pensionsopsparer og sam-fundet, men en løsning er igen at hæve loftet på ratepension til 100.000 kr., lyder det samstemmende fra Finansrådet, Håndværksrådet og Dansk Byggeri.

En gennemgang af danskernes pensionsindbetalinger dokumenterer, at indførslen af et loft på ratepensioner i 2010, som blev halveret igen i 2012, har medført at danskernes indbetalinger til pension er holdt op med at vokse.  
 
Det er skidt for både den enkelte opsparer og for samfundet som helhed, og det var på ingen måde hensigten med indførslen af loftet, lyder det fra Fi-nansrådet, Dansk Byggeri og Håndværksrådet. De vil nu sammen arbejde for at loftet for fradrag på ratepensioner igen hæves til 100.000 kr. 

-Særligt i en periode med nul-rente er det vigtigt at spare nok op. Det giver sig selv, at hvis renten er én pct., så skal man lægge mere til side til alder-dommen, end hvis renten er fem pct. En måde at få flere til at spare mere op er ganske enkelt igen at hæve loftet på indbetaling til ratepension, siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finansrådet. 

Indbetalinger til pension er bremset op efter indførsel af loft: 


Klik her for større foto. 

Kilde: SKAT samt Finansrådets beregninger. Løbende priser
Anm.:   *Tallene for 2015 er foreløbige, og dækker de samlede indbetalinger på pensionsopsparinger. Øvrige angiver beløb som ikke kan opdeles på sektor og dækker bl.a. indbetalinger til aldersordninger og ophørende livrenter. 

Fra politisk hold var man i 2012 således overbevist om, at folk blot ville betale ind på en såkaldt livrente, hvor fradragsretten var intakt. Men det, viser tallene nu, ikke er sket i samme omfang, som forventet. 
 
Siden 1995 har danskernes samlede pensionsopsparing nemlig været støt stigende, således at den samlede pensionsformue i Danmark i dag udgør lige omkring 4.000 mia. kr. Men indførslen af et loft på ratepension først på 100.000 kr. og senere på 50.000 kr. satte en brat stopper for dén udvikling. 

Også i Håndværksrådet mener man, at loftet på ratepensioner er kommet for langt ned:

-Det er de selvstændige, der bliver hårdest ramt af et loft over ratepensio-nen i og med deres indkomster svinger fra år til år. Et højere loft vil give den enkelte opsparer større fleksibelt og mere frihed til at indbetale, de år, hvor de har bedst mulighed for det. Det er kedeligt, at loftet begrænser folks mulighed for at spare op, så de kan klare sig selv. Det bør laves om - også for hele samfundets skyld, siger Ane Buch, adm. direktør i Håndværksrådet. 

Indbetalinger til pensionsordninger i absolutte tal toppede i 2009, hvor dan-skerne indbetalte knap 118 mia. kr. Faldet i væksten i indbetalinger kom-mer på et særdeles uheldigt tidspunkt. For det nuværende lave renteniveau betyder, alt andet lige, lavere afkast på investeringer. For at opretholde den planlagte pensionistformue, kræver det dermed større indbetalinger – ikke mindst set i lyset af den længere levetid. 

Se pensionsanalyse her.

 

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde