CYBERVISION 2020: Danmark skal være europamester i IT-sikkerhed

Publiceret 05-12-2016
Nyhed

Ny storstilet vision for cybersikkerhed skal sikre at Danmark - et af verdens mest digitale samfund - også forbliver det mest sikre.

De cyberkriminelle har ikke ligget på den lade side i andet halvår af 2016. Nye tal samlet af Finansrådet viser, at alle former for netbankindbrud herunder phishing, smishing, ceo-fraud mv. fortsat stiger måned for måned.

I 3. kvartal 2016 var antallet af forsøg på netbankindbrud mere end fordoblet i forhold til kvartalet før. Heldigvis afværger sektoren ca. 80 pct. af forsøgene. Især forsøg på phishing, smishing og stiger kratigt.

Her er tallet tredoblet fra første til tredje kvartal. Tallene taler dog deres tydelige sprog. Angrebene går kun en vej: op i antal og frem i styrke. Derfor er en samlet finansiel sektor i dag klar
med en ambitiøs cybervision frem mod 2020. Danmark skal være europamester i it-sikkerhed.

-Danmark er et af de mest digitale samfund i verden. Det skal vi gerne fortsætte med at være. Særligt den finansielle sektor bliver mere og mere digital, hvilket er en klar fordel for hele samfundet. Men det kræver også et godt immunsystem. Den danske finansielle sektor skal være ’best in class’ i Europa til at imødegå truslen fra cyberkriminalitet og sikre tilliden til sektoren, siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

FSOR, der er et samarbejdsforum mellem myndigheder og de vigtigste aktører i den finansielle sektor, publicerer derfor også nu en fælles 2020-vision med en klar målsætning:

I 2020 skal:

  • Danmark ligge i top 5 i internationale benchmarks på cybersikkerhedsområdet for finansielle virksomheder i Europa.
  • Danske borgere og virksomheder fortsat have stor tillid til
    sektorens digitale løsninger.
  • Sektorens tab pga. cyberkriminalitet ligge blandt de 5 lavestrangerende lande i Europa.

FSOR, der står for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, har til formål at øge den operationelle robusthed ved it-anvendelse på tværs i sektoren. Det skal ske ved at styrke sektorsamarbejdet og skabe forbedrede handlemulighederne for de enkelte aktører. Bl.a. skal
samarbejdet med andre interessenter styrkes, og der skal skabes øget
opmærksomhed på – og viden om – cybersikkerhed.

Karsten Biltoft, vicedirektør i Nationalbanken, er formand for FSOR.

-Allerede i år har FSOR været langt fremme på målsætningen om styrket sektorsamarbejde og handlemuligheder. Vi har bl.a. gennemført en cyberstresstest af det fælles kriseberedskab og kortlagt infrastrukturen og de gensidige afhængigheder mellem forskellige aktører. Nu er det vigtigt, arbejdet fortsætter, siger Tonny Thierry, formand for Finansrådet.

Frem mod 2020 er det vigtigt, at FSOR bliver endnu bedre til at identificere, vurdere og adressere operationelle risici, der kan ramme på tværs af sektoren og potentielt true den finansielle stabilitet.

Læs visionen her >

Deltagere i FSOR

Penge- og realkreditinstitutter
Danske Bank, DLR Kredit, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, Sydbank

Betaling- og afviklingssystemer
Nets, VP Securities

Datacentraler
Bankdata, BEC, JN Data, SDC

Brancheorganisationer
Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditrådet

Myndigheder
Center for Cybersikkerhed, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Nationalbanken

Øvrige
e-nettet, Finansiel Stabilitet A/S, Nasdaq

Nationalbanken varetager formandskab og sekretariat for FSOR.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde