Comeback til emerging markets

Publiceret 15-09-2016
Nyhed

August bød på kursstigninger, mens finansmarkederne afventede nyt om renterne. Mest markant var stigningerne i kinesiske aktier og i emerging markets-aktier og -obligationer. Efter et hårdt år i 2015 har der været et comeback til emerging markets.

I august havde mange investorer fokus på de kommende rentemøder i centralbankerne i både USA og eurozonen. Signaler om rentestigninger i USA medførte stigende renter på de modne markeder. En stigende oliepris hjalp de olieeksporterende lande og var medvirkende til pæne afkast på de nye markeder.

I august steg fonde med danske aktier typisk 2,1 pct., mens fonde med europæiske og globale aktier typisk steg henholdsvis 3,8 og 0,5 pct. Fonde med nordamerikanske aktier steg 0,6 pct. Emerging markets-aktiefonde fik afkast på typisk 2,9 pct., mens fonde med fjernøstlige aktier steg 3,8 pct. Kinesiske aktier gav et afkast på 7,6 pct.

Fonde med danske obligationer steg typisk 0,2-0,4 pct. med højest afkast i de lange obligationer. Det skyldes blandt andet højere udenlandsk interesse for realkreditobligationer. Fonde med udenlandske obligationer havde også pæne afkast. Fonde med investment grade-obligationer steg 0,3 pct., mens fonde med emerging markets-obligationer og non-investment grade-obligationer steg henholdsvis 0,9 og 1,6 pct.

År-til-dato er fonde med danske aktier steget 2,8 pct., mens de europæiske og globale aktiefonde har haft typiske afkast på henholdsvis -3,8 og 2,0 pct. Fonde med emerging markets-aktier og -obligationer har været blandt de bedste kategorier i år og givet henholdsvis 9,4 pct. og 11,5 pct. Fonde med danske obligationer har også opnået høje afkast, særligt fonde med lange danske obligationer, som typisk er steget 5,9 pct.

"Emerging markets har gjort et comeback på finansmarkederne i 2016 efter et hårdt år i 2015. Det skyldes blandt andet, at råvarepriserne har rettet sig en del i 2016. Mange investorer har fået et mere positivt syn på emerging markets," siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen.

Private investorer købte investeringsbeviser for 3,8 mia. kr. i august
Fonde målrettet private investorer havde nettokøb på 3,8 mia. kr. i august. I alt blev der investeret henholdsvis 3,1 og 5,6 mia. kr. i danske og udenlandske obligationsfonde, mens der samlet var tilbagesalg i aktiefonde på i alt 5,6 mia. kr. Der var høje indskud i både emerging markets-aktie- og obligationsfonde, som havde samlede nettokøb på over 7 mia. kr.

Samlet steg formuen i fonde målrettet private investorer med 9,5 mia. kr., hvoraf 5,7 mia. kr. er kursgevinster. I 2016 har de private investorer netto købt investeringsbeviser for 29 mia. kr., hvoraf en del er geninvesterede udbytter.

Medregnes fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer udgør den samlede formue i investeringsfonde 1.923 mia. kr. ultimo august.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde