Brexit-chokket hurtigt glemt på aktiemarkederne

Publiceret 11-08-2016
Nyhed

I løbet af juli kom finansmarkederne sig hurtigt ovenpå Brexit. Det gav positive afkast i de fleste fonde. Fonde målrettet private investorer fik kursgevinster på i alt 15 mia. kr. i juli.

Efter en turbulent juni bød juli på mere positive aktiemarkeder. Fonde med danske aktier steg typisk 3,6 pct. i juli. Fonde med europæiske og globale aktier havde typisk afkast på 3,5 pct., mens fonde med amerikanske aktier steg 2,9 pct. Fonde med emerging markets aktier steg 4 pct., mens afkastet var lidt højere i fonde med fjernøstlige aktier med typisk 4,4 pct. De blandede fonde steg 2,1 pct.

"Forventninger om både finans- og pengepolitisk hjælp til økonomien har øget tilliden hos investorerne og bremset nedturen på aktiemarkederne. De historisk lave renter er fortsat understøttende for aktiekurserne," siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen (IFB).

De fleste fonde med danske obligationer havde positive afkast i juli. De højeste afkast kom i fonde med længere varighed. Fonde med korte danske obligationer steg typisk 0,1 pct., mens fonde med lange danske obligationer steg 0,4 pct. Fonde med udenlandske obligationer havde højere afkast. Fonde med Investment Grade obligationer havde typisk afkast på 1,5 pct., mens fonde i højrentekategorierne non-Investment Grade- og emerging markets-obligationer steg henholdsvis 2,0 og 0,8 pct.

År-til-dato er der nu positive afkast i de fleste fonde, men med forskelle i regionerne. Fonde med danske aktier har i årets første syv måneder givet typisk 1,0 pct., mens fonde med globale aktier har givet 1,5 pct. Fonde med amerikanske aktier har givet 3,5 pct. i 2016. Fonde med europæiske og nordiske aktier har fortsat tab i år med et typisk afkast på henholdsvis -5,1 pct. og -1,3 pct. Fonde med korte og lange danske obligationer har haft positive afkast i på henholdsvis 1,6 pct. og 5,6 pct. I fonde med udenlandske obligationer har emerging markets obligationer opnået højest afkast på typisk 10,5 pct., mens fonde med Investment Grade og non-Investment Grade har givet 4,5 pct.

Formuestigning på 21 mia. kr. i fonde målrettet private investorer

Fonde målrettet private investorer havde nettokøb på 5,5 mia. kr. i juli, hvoraf de 3,5 mia. kr. blev investeret i aktiefonde. Investorerne købte nye beviser i fonde med udenlandske obligationer for 1,2 mia. kr., mens der var et lille tilbagesalg i fonde med danske obligationer på 106 mio. kr. Samlet steg formuen i fonde målrettet private investorer med 20,9 mia. kr., hvoraf er 15,4 mia. kr. kursgevinster.

Fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer havde samlet tilbagesalg på 2,6 mia. kr. De dan-ske investorers samlede formue i investeringsfonde steg ultimo juli til 1.900 mia. kr.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde