Bankernes samarbejde om checken ophører 30. december

Publiceret 25-10-2016
Nyhed

​Der bliver ikke udstedt og indløst checks i samme omfang længere. Brugen af check er faldet markant i takt med, at der er kommet nye elektroniske alternativer.

Antallet af udstedte check er siden midt 80’erne faldet fra over 200 mio. stk. til 2,3 mio. stk. i 2014 og ca. ca. 1,5 mio. i 2015, mens det til og med august 2016 er ca. 600.000 stk.

Langt de fleste, som anvender check, er større erhvervskunder. I fremtiden kan de erstatte checken med mere effektive elektroniske alternativer som konto-til-konto overførsler eller tilbagebetalinger via Betalingsservice. Dertil kommer digitale løsninger som Swipp og MobilePay.
 
I kombination med relativt faste høje omkostninger ved håndtering af check har faldet givet en markant stigende stykpris for både kunder og banker. På den bagrund har bankerne besluttet at ophæve checksamarbejdet.
 
Dette er tidligere blevet varslet, og der er nu fastsat en dato for samarbejdets ophør, som vil blive fra d. 30. december 2016.
 
Ophævelsen af samarbejdet betyder, at de enkelte banker ikke længere er forpligtet til at indløse check, udstedt af andre banker. De enkelte banker kan dog fortsætte med at udstede check til egne kunder eller indgå bilaterale aftaler med andre banker om indløsning af check.
 
Kunder kan få yderligere informationer hos deres egen bank.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde