Bankernes resultater halter efter andre virksomheder

Publiceret 04-05-2016
Nyhed

Bankernes samlede forrentning af egenkapitalen halter efter øvrige virksomheder. Det viser en gennemgang af årsrapporter fra 2015.

En gennemgang af årsrapporter fra 2015 for de største og mellemstore børsnoterede virksomheder i Danmark viser i en ny analyse fra Finansrådet, at bankernes egenkapitalforrentning fortsat ligger lavere end det vægtede gennemsnit målt for alle øvrige virksomheder.

-Vores gennemgang viser, at bankernes egenkapitalforrentning efter skat i vægtet gennemsnit lå på godt 9 pct. i 2015. For ikke-finansielle virksomheder var gennemsnittet på ca. 14 pct. Vi kan derfor konstatere, at bankerne fortsat er bagud i forhold til at forrente den investerede kapital sammenlignet med andre typer af virksomheder, lyder det fra cheføkonom i Finansrådet, Niels Storm Stenbæk.

 
Ved et simpelt gennemsnit ligger bankernes egenkapitalforretning stadig på ca. 9 pct., mens ikke-finansielle virksomheders falder til 7 pct. Forklaringen på dén forskel er, at de største virksomheder i 2015 generelt var bedre til at forrente egenkapitalen, og at enkelte mindre spillere stak helt af i negativ retning.
 
-Man skal holde sig for øje, at de største spillere også har den største påvirkning på dansk økonomi, og derfor er det særligt relevant at kigge på det vægtede gennemsnit, forklarer Niels Storm Stenbæk.
 
Han påpeger ligeledes, at trækker man eksempelvis pharma-virksomheden Veloxis ud af analysen, (der havde en forrentning på minus 196 pct. i 2015, men blot anslået 0,02 pct. af omsætningen blandt de største og mellemstore børsnoterede virksomheder), så lander det simple gennemsnit oppe på 12 pct. i gennemsnitligt forrentet egenkapital for ikke-finansielle virksomheder.
 
Tallene cementerer derfor, at det tilbagevendende fokus på bankernes indtjening fortjener mere nuancering. Blandt andet ved at sammenligne henover brancher. Og ses overskuddet i forhold til den kapital, investorerne binder i virksomheden, er resultatet altså langt mindre prangende sammenlignet med det øvrige erhvervsliv.
 
  
Figur 1. Egenkapitalforrentning i de største børsnoterede selskaber i Danmark
Kilde: Årsrapporter 2015, samt Finansrådets beregninger.
Anm.: Large- og midcap virksomheder. Øvrige finansielle virksomheder udeladt af figuren, ligesom Veloxis Pharmaceuticals som en markant outlier er udeladt af ikke-finansielle virksomheder. Beregnet som årets resultat efter skat divideret med egenkapitalen ultimo regnskabsperioden. Vægtet med omsætning.
 
Grunden til, at bankerne ikke ligger bedre på forrentningen af egenkapitalen er blandt andet, at sektoren er udfordret af en økonomi, der ikke rigtigt vil op i gear. Dertil kommer, at der er mindre forskel mellem udlåns- og indlånsrenter (rentemarginalen) og fald i udlån og høje indlånsoverskud blandt andet som følge af svag låneefterspørgsel, der betyder, at bankerne placerer store midler i Nationalbanken til en negativ rente.
 
Udover, at de lave renter tilsyneladende ser ud til at vare ved i en længere periode, kan indtjeningen i sektoren desuden blive presset af ny regulering. Særligt hvis de nye Basel IV-regler påvirker den danske finanssektor i negativ retning.
 
-Bankerne er i motorrummet i dansk økonomi. Men en forudsætning for, at det kører rundt, er, at bankerne kan forrente deres egenkapital. Det er i øvrigt også et krav, som vi bliver mødt med fra myndigheder, kreditvurderingsinstitutter og investorer. Kan bankerne ikke tiltrække ny kapital, enten via kapitalmarkederne, eller via indtjeningen, kan bankerne ikke understøtte en holdbar vækst i det danske samfund, for eksempel i form af nye udlån, understreger Finansrådets direktør, Ulrik Nødgaard.
 
Yderligere oplysninger: 
Kommunikationsdirektør i Finansrådet Nina Munch-Perrin på telefon: 3016 1006 eller på mail: [email protected]

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde