Banker hilser nyt lovforslag om hvidvask velkommen

Publiceret 13-10-2016
Nyhed

Erhvervs- og vækstministeren har i dag fremsat det længe ventede forslag til en ny hvidvasklov.

Lovforslaget, der implementerer 4. hvidvaskdirektiv i dansk ret, indeholder de allerede kendte forpligtelser i relation til hvidvask, ligesom der introduceres en række nye forpligtelser for bankerne i Danmark.
 
- Det er helt afgørende for den finansielle sektor, at der er en høj grad af tillid til det finansielle system. Bankerne bruger derfor også mange ressourcer i arbejdet med at forhindre misbrug af det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Vi påtager os som sektor også gerne fremover vores del af ansvaret og hilser derfor den nye lov velkommen, siger Finansrådets juridiske direktør, Kenneth Joensen.
 
Finansrådet har i forbindelse med høringsprocessen blandt andet påpeget behovet for præciseringer og yderligere vejledning.
 
- Der er tale om særdeles kompleks lovgivning, og det er en grundlæggende forudsætning for at kunne implementere de nye regler i bankernes politikker, forretningsgange og daglige arbejde, at det med tilstrækkelig klarhed fremgår, hvad det er for pligter og ansvar, som loven indfører.
 
Det er i alles interesse, at bekæmpelsen af hvidvask af penge og terrorfinansiering i Danmark bliver så effektiv som mulig, siger Kenneth Joensen. 
 
Med den nye hvidvasklov lægges der op til en mere risikobaseret tilgang. Det skal give bankerne bedre mulighed for at fokusere indsatsen på de områder, som indebærer den største risiko for hvidvask og terrorfinansiering, mens der eksempelvis vil kunne stilles mindre byrdefulde krav til den helt almindelige bankkunde. 
 
- Vi ser nu frem til at dykke ned i lovforslaget og se, hvilke konsekvenser og muligheder det giver. Vores tilgang er, at den nye lov skal sikre nye og forbedrede værktøjer i kampen mod hvidvask, uden at der skabes unødig og uhensigtsmæssig regulering og bureaukrati. Derfor er det også helt afgørende, at den mere risikobaserede tilgang, der med lovforslaget lægges op til, også bliver ført ud i praksis. Sker det ikke, vil det medføre unødige store økonomiske og praktiske byrder både for bankerne og for de borgere og virksomheder, som er kunder i bankerne, tilføjer Kenneth Joensen, og slutter:
 
- Vi har selvfølgelig også noteret os, at ministeren har lyttet til bekymringerne i forhold til den meget korte implementeringsfrist, der oprindelig var lagt op til. Det er vi glade for.
 
 
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde