Bank- og realkreditsektoren går sammen i Finans Danmark

Publiceret 01-12-2016
Nyhed

Bank- og realkreditsektoren samler kræfterne og etablerer én fælles brancheorganisation for hele sektoren. Den nye brancheorganisation får navnet Finans Danmark.

-Vi har eksisteret adskilt i en årrække. Men det bliver mere og mere tydeligt, at der er mere, der samler os, end der skiller os. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes formandskaberne i Finansrådet og Realkreditrådet at sikre opbakning til, at vi nu forener vores kræfter i en ny fælles brancheorganisation for både bank- og realkreditsektoren i Danmark, siger Finansrådets formand Tonny Thierry Andersen.

-Med Finans Danmark styrker vi sektorens faglige kompetencer, reducerer vores omkostninger og taler med større gennemslagskraft i de internationale sammenhænge, hvor det meste af sektorens regulering i dag kommer fra. En meget vigtig opgave for den nye organisation bliver det fortsatte arbejde med at genopbygge tilliden til sektoren. Finans Danmark skal agere, ikke kun til gavn for sektoren, men også til gavn for det danske samfund. Vi skal aktivt vise den finansielle sektors bidrag til vækst, beskæftigelse og udvikling i Danmark, siger Realkreditrådets formand Michael Rasmussen.

Finans Danmark vil være talerør og høringspart for den samlede bank- og realkreditsektor. Ulrik Nødgaard og Ane Arnth Jensen vil i fællesskab udgøre Finans Danmarks direktion som henholdsvis administrerende direktør og viceadministrerende direktør. Realkredit-området får en særlig status med egen bestyrelse samt eget realkreditsekretariat i Finans Danmark.

Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank, Handelsbanken, DLR Kredit, Regionale Bankers Forening og Lokale Pengeinstitutter indstiller i fællesskab Michael Rasmussen som formand for FinansDanmark. Administrerende direktør i Realkredit Danmark, Carsten Nøddebo, indstilles af realkreditinstitutterne som ny formand for realkreditbestyrelsen. Frem til oprettelsen af Finans Danmark indstiller Finansrådets bestyrelse Peter Lybecker, administrerende direktør for Nordea Bank Danmark, som formand for Finansrådet.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling henholdsvis bestyrelsesmøder den 22. december 2016 i Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen, hvor medlemmerne vil beslutte at samle brancheorganisationernes aktiviteter i Finans Danmark, og den første formand vælges.

Der afholdes pressebriefing på Amaliegade 7 i København kl. 10.30 i dag, hvor Tonny Thierry Andersen og Michael Rasmussen vil fortælle kort om Finans Danmark og svare på spørgsmål.

Kontakt: Tonny Thierry Andersen via Kenni Leth på 51 71 43 68. Michael Rasmussen via Jens Theil på 30 13 35 33.

FinansDanmark – kort fortalt:

 • Med Finans Danmark går Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen sammen om at skabe en ny interesseorganisation for det finansielle Danmark. Dermed får bank- og realkreditsektoren ét talerør og én organisation. Formålet er at samle og styrke de faglige kompetencer, reducere omkostningerne og tale med større gennemslagskraft i de internationale sammenhænge, hvor det meste af sektorens regulering i dag kommer fra.
 • Organisationen vil repræsentere alle penge- og realkreditinstitutter i Danmark og vil eksistere fra d. 22. december 2016, hvor Finansrådets, Realkreditrådets og Realkreditforeningens medlemmer formelt vil beslutte at samle brancheorganisationernes aktiviteter i Finans Danmark. Koncernchef Michael Rasmussen fra Nykredit indstilles som organisationens første formand. Administrerende direktør Peter Lybecker fra Nordea Bank Danmark og bankdirektør Tonny Thierry Andersen fra Danske Bank indstilles som henholdsvis 1. og 2. næstformand.
 • Da realkreditområdet udgør en vigtig del af den danske boligfinansiering og også fremover vil være forbundet med betydelig regulatorisk fokus, oprettes et realkreditsekretariat i regi af Finans Danmark til at varetage dette arbejde. Realkreditområdet vil fortsætte med at have en selvstændig bestyrelse, som hvert realkreditinstitut vil kunne udpege medlemmer til. Administrerende direktør Carsten Nøddebo fra Realkredit Danmark indstilles som formand for denne bestyrelse. Administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen fra BRFKredit indstilles som næstformand.
 • De nuværende medarbejdere i Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen vil som udgangspunkt blive ansat i FinansDanmark. Ulrik Nødgaard og Ane Arnth Jensen vil i fællesskab udgøre FinansDanmarks direktion som henholdsvis administrerende direktør og viceadministrerende direktør.

Principper for FinansDanmark

 • Finans Danmark virker som interesseorganisation for penge- og realkreditinstitutter i Danmark.
 • Finans Danmark arbejder både nationalt og internationalt på at sikre penge- og realkreditinstitutter i Danmark de bedst mulige rammevilkår, således at de kan understøtte en holdbar vækst og jobskabelse i Danmark.
 • FinansDanmark tillægger interessevaretagelsen for henholdsvis penge- og realkreditinstitutter uafhængigt af valg af forretningsmodel ligeværdig vægt og betydning i sit arbejde.
 • Finans Danmark er en konstruktiv, dialogsøgende, kompetent og proaktiv medspiller i den politiske debat og proces og søger derigennem aktiv indflydelse på samfundsudviklingen.
 • Finans Danmark arbejder for at fremme konkurrence, åbenhed og gennemsigtighed i den samlede finansielle sektor og understøtter lige konkurrencevilkår mellem boligudlån fra penge- og realkreditinstitutter.
 • Finans Danmark arbejder særligt aktivt for at søge indflydelse på og påvirke regler, der har eller kan få grundlæggende betydning for penge- og/eller realkreditinstitutter i Danmark, herunder væsentlige ændringer i gældende kapitalkrav, likviditets- og afviklingsregler m.v.
 • Finans Danmark arbejder både nationalt og internationalt aktivt på at bevare og udvikle den særlige danske realkreditmodel, herunder på at bevare balanceprincippet og løbende optimere realkreditobligationernes status samt udstedelses-, likviditets- og kapitalreglerne på området.
 • Finans Danmark arbejder for at sikre, at alle i den finansielle sektor på en ensartet og proaktiv måde efterlever gældende love, regler, etiske standarder samt anbefalinger og pejlemærker fra myndighederne.
 • Inden for rammerne af Finans Danmark varetager Realkreditrådet forhold, der i særlig grad påvirker realkreditinstitutter.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde