Afkaststatistik 2015: Turbulent investeringsår

Publiceret 13-01-2016
Nyhed

2015 blev et turbulent investeringsår med store udsving i afkastene. Det danske, japanske og europæiske aktiemarked var i front, mens de fleste obligationsfonde gav tab.

Afkastene i december måned blev præget af en fortsat faldende oliepris og udmeldingerne fra den europæiske centralbank om en mindre rentesænkning, end markedet forventede. Det medførte negative afkast i mange obligationsfonde. Den fortsat faldende oliepris og stigende bekymring om den kinesiske økonomi medførte, at aktiemarkederne ved årets slutning var præget af usikkerhed.

Pæne aktieafkast i 2015, men obligationerne gav tab

Aktieafkastene for hele 2015 var høje på de etablerede aktiemarkeder. Det danske aktiemarked var igen blandt de bedste i verden, og den typiske danske aktiefond gav et afkast på 33 pct. De høje danske aktieafkast var også medvirkende til høje afkast i fonde med nordiske aktier. Fonde med globale, europæiske og nordamerikanske aktier gav typisk 11-12 % i afkast til de danske investorer. Afkastet i fonde med nordamerikanske aktier blev hentet via en stigning i dollarkursen. Fonde med emerging markets-aktier havde typisk negative afkast, værst i Latinamerika.

Søjlerne viser afkastene af aktiefonde i 2015 målt i procent. Udvalgte kategorier. Medianer. Gjort op efter administrations- og handelsomkostninger. Tallene i samtlige kategorier står bagerst i meddelelsen.

Obligationsfondene havde generelt et svært år i 2015. De fleste fonde med med lange og øvrige danske obligationer gav et negativt afkast på typisk 0,5 pct. De udenlandske obligationsfonde havde også tab. De største tab lå i højrenteafdelingerne med emerging markets- og high-yield-obligationer, der faldt ca. 4 pct., mens fondene med de mere sikre Investment Grade-obligationer fik et tab omkring 0,7 pct.

 

Søjlerne viser afkastene af aktiefonde i 2015 målt i procent. Udvalgte kategorier. Medianer. Gjort op efter administrations- og handelsomkostninger. Tallene i samtlige kategorier står bagerst i meddelelsen.

Store afkastudsving i 2015

Afkastene i 2015 var præget af store månedlige udsving. Særligt 1. kvartal var præget af en god stemning, primært på grund af pengepolitiske lempelser fra ECB, mens bl.a krisen i Grækenland og spekulationerne omkring den kinesiske økonomi satte markederne under pres i 2. og 3. kvartal. Året sidste kvartal sluttede positivt på aktiemarkederne, blandt andet på grund af pæne nøgletal i USA.

"De store udsving viser, at det er vigtigt, at man som investor tænker langsigtet og investerer sin opsparing løbende. På den måde kommer man ind i markedet på en gennemsnitlig kurs", siger Anders Klinkby, adm. direktør i Investeringsfondsbranchen. "Store månedlige tab og gevinster kan hurtigt afløse hinanden, mens de langsigtede afkast er mere stabile, og det er det vigtigste at holde sig for øje, når det handler om langsigtet opsparing", siger Anders Klinkby.

Danske aktiefonde bedst på 10 års sigt

På 10 års sigt ligger fonde med danske aktier fortsat suverænt i toppen med et typisk afkast på 181 pct. Fonde med kinesiske aktier følger efter med 152 pct., og fonde med globale aktier har givet typisk 72 pct. Både emerging markets-aktier og emering makets-obligationer har givet ca. 60 pct. i afkast i 10-års perioden. 

Fonde med øvrige danske obligationer har givet typisk 41 pct., mens afkastet har været 54 pct. i fonde med lange danske obligationer. Fonde med emerging markets-obligationer har med et typisk afkast på 61 pct. givet højest afkast blandt obligationsfondene, mens fondene med Investment Grade- og non-Investment Grade-obligationer typisk har givet omkring 50 pct.

Søjlerne viser afkastene af fonde i 10-året 2006-2015 målt i procent. Udvalgte kategorier. Medianer. Gjort op efter administrations- og handelsomkostninger.

Bilag: Medianafkast i pct., danske investeringsfonde pr. 31. december 2015 

Download afkaststatistikken i excel  

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde