Ændring af værdiansættelsesbekendtgørelserne samt ny vejledning

Publiceret 02-05-2016
Høringssvar

Finanstilsynet har den 4. april 2016 sendt høring om udkast til ændring af:

  • Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling
  • Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer.

Ændringerne omhandler fjernelse af den såkaldte '6 måneders regel' for værdiansættelse af ejendomme mv. i forbindelse med realkreditinstitutternes låneudmåling. En ophævelse, der har baggrund i anbefalinger fra landdistriktsudvalget under Erhvervs- og Vækstministeriet. 
 
"6 måneders reglen" har i nogle tilfælde givet anledning til misforståelser om, hvorvidt der skulle og kunne anlægges et markedsværdiprincip. Med den foreslåede ophævelse bliver det tydeliggjort, at markedsværdiprincippet og dermed aktuelle dagsværdier skal lægges til grund. Finansrådet kan derfor tilslutte sig, at "6 måneders reglen" ophæves.

Høringssvar

Ændring af værdiansættelsesbekendtgørelserne samt ny vejledning om værdiansættelse af fast ejendom til markedsværdi

Høring

Vejledning om valg af referencer og betydning af liggetider ved værdiansættelse af fast ejendom til markedsværdi

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde