Ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. - L 123

Publiceret 30-03-2016
Høringssvar

Finansrådet har stor forståelse for Skatteministeriets ønske om at undgå potentiel udnyttelse af skattereglerne. Forslaget rammer dog alt for bredt, og Finansrådet påpeger de forringelser, som forslaget giver danske investeringsinstitutters muligheder for eksport af deres produkter og forringelserne af vilkårene for danske investorer, der vil have en negativ påvirkning på vækst og arbejdspladser i den danske kapitalforvaltningsbranche.

Finansrådet foreslår proaktivt, at beskatningsretten til danske aktieudbytter sikres ved, at udbytter fra danske aktier beskattes i investeringsinstituttet med 15 pct.
 
Derudover påpeges den betydelige retsusikkerhed for personer, der benytter virksomhedsskatteordningen samt usikkerheden om, hvornår de almindelige modregningsregler og de af bankerne anvendte alskyldserklæringer kan udløse beskatning som om, der var stillet sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde