Vejledning om markedsføring af forbrugerkredit

oplysningskrav i markedsføringslovens § 14 a

Publiceret 23-11-2015
Høringssvar

 

Vi takker for muligheden for at komme med bemærkninger til vejledning om markedsføringslovens 14a, der er en helt central bestemmelse for markedsføring af realkreditlån.

Kravene i markedsføringslovens regler medfører et stort antal oplysninger til forbrugere på et tidspunkt i processen, hvor forbrugerne er ved at undersøge mulighederne for låneoptagelse. Vi bakker op om, at låntagerne skal have et godt udgangspunkt for at træffe deres beslutninger, men vi må samtidig konstatere, at alene mængden af informationer kan gøre det sværere for forbrugerne at få et overblik.

Det er positivt, at der kommer links i den elektroniske version af vejledningen, der gør det lettere at anvende den. Derudover har vi følgende bemærkninger:

Låneberegnere
Nederst på side 11 fremgår det, at en virksomheds hjemmesider med prissammenligninger af forskellige kreditgiveres forbrugerkreditter, er markedsføring af forbrugerkreditter. Derfor skal der, for hver prissammenligning på hjemmesiden, gives kreditoplysninger efter § 14 a, stk. 2. Det skal præciseres, at bestemmelsen ikke gælder for f.eks. brancheorganisationers prisoplysning, der gives efter ønske fra forbrugerorganisationer eller offentlige myndigheder.

Det præciseres også, hvordan låneberegnere på en fremtrædende plads skal give standardoplysningerne på side 18. Her fremgår det, at " En låneberegner på en hjemmeside, hvor alle standardoplysningerne er vist fremtrædende og skifter, alt efter hvilken ydelse eller løbetid forbrugeren vælger, vil altid være et repræsentativt eksempel. "

Det er vigtigt, at der fortsat er et vist råderum for det enkelte institut for, hvordan beregnerne på egne hjemmesider designes og sættes op.

Vi kan se en udfordring i, at det repræsentative eksempel skal stå alene samtidig med at der kan være informationer, der skal oplyses efter § 3 om vildledning. Det kræver en del plads at skulle opfylde begge bestemmelser og dermed bliver det svært at imødekomme kravet om, at låntager skal præsenteres for alle informationer på første side og uden af scrolle ned.

Placering på fremtrædende plads
Det præciseres i vejledningen på side 17, at kravet om oplysninger " på en fremtrædende plads ikke vil være opfyldt, hvis forbrugeren skal foretage sig noget aktivt for at finde og se standardoplysningerne. Kravet er derfor ikke opfyldt, hvis oplysningerne står i et link (”et klik væk”), eller hvis forbrugeren skal scrolle ned eller køre curseren henover et tal for at få øje på oplysningerne. "

Kravet om, at alting skal ligge på første side er ikke konformt med den digitale udvikling. Det vil heller ikke være overskueligt for låntagerne, hvis det bliver tilfældet. Derfor er det mere afgørende, om vejen til oplysningerne på hjemmesiden er åbenbar end om alle oplysninger ligger forrest.

Endelige afhænger visningen af institutternes hjemmesider også af, hvilken skærmstørrelse og opsætning låntageren benytter. Vi ser en udvikling, hvor flere bruger smartphone, tablet eller PC for at hente oplysninger. Derfor kan der være tilfælde, hvor der skal scrolles ned eller klikkes videre til en ny side, fordi låntagers opsætning forudsætter det. Det skal myndighedernes krav til private virksomheder tage højde for.


Vi ser frem til en tilpasning af vejledningen på baggrund heraf og vi uddyber naturligvis gerne vores bemærkninger.

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde