Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Publiceret 18-09-2015
Høringssvar

Finanstilsynet vil som følge af aftalen ”Udvikling af dansk landbrug”, indgået den 4. maj 2015 mellem den tidligere SR-regering og Landbrug & Fødevarer samt Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet (i det følgende benævnt Finanssektoren), foretage ændringer i nedskrivningsvejledningen til regnskabsbekendtgørelsens bilag 10.

Med de foreslåede ændringer af nedskrivningsvejledningen vedrørende OIV-markering af rekonstruerede landbrugsbedrifter gives institutterne og landbrugsbedrifter med økonomiske vanskeligheder incitament til at få foretaget afklaring af den enkelte landmands økonomiske situation, herunder om der er grundlag for at fortsætte produktionen. En afklaring der vil være til gavn for såvel landmanden som for instituttet. Finanssektoren er derfor generelt set positivt indstillet over for de foreslåede ændringer.
 
Finanssektoren opfordrer Finanstilsynet til herudover at foretage ændringer i nedskrivningsreglerne for landbrugsbedrifter vedrørende værdiansættelse og porteføljetilgang, så den nævnte afklaring foretages på et relevant og pålideligt værdiansættelsesgrundlag.

Høringssvar

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Høring

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde