Udkast til standardkontoplan

Publiceret 26-02-2015
Høringssvar

​Finansrådet har 5. februar 2015 modtaget udkast til standardkontoplan og notat om standardkontoplanen i høring fra Erhvervsstyrelsen.

Generelt set er Finansrådet positivt indstillet over for initiativet og ønsket om at lette virksomhedernes administrative byrder via en digital løsning til udarbejdelse af regnskaber.

Finansrådet finder endvidere, at initiativet fint vil kunne fungere sammen med den standardregnskabsmodel for simple klasse B-virksomheder, som FSR – danske revisorer, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finansrådet samarbejder om. Finansrådet opfordrer herudover til, at der i det videre arbejde med løsningen fokuseres på verifikationsaspektet.

Høringssvar

Høringssvar til udkast til standardkontoplan og notat vedrørende standardkontoplanen

Høring

Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde