Udkast til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Publiceret 05-05-2015
Høringssvar

 

Vi har den 9. april modtaget jeres udkast til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, som I beder om vores bemærkninger til.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at realkreditinstitutter skal have et afviklingsberedskab i tilfælde af, at instituttet skal afvikles. Afviklingsberedskabet indebærer, at instituttet i en afviklingssituation indenfor en ganske kort periode skal kunne fremskaffe en række oplysninger til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af instituttet. Det enkelte institut skal for at kunne efterleve kravene havde implementeret forretningsgange og systemer, der kan tilvejebringe de omfattende informationer. Informationerne skal samtidig være opdaterede.

Med de omfattende krav til informationer og den korte tidshorisont til at tilvejebringe informationerne i opdateret form ser vi behov for nogle præciseringer/uddybninger fra Finanstilsynet knyttet til institutternes efterlevelse heraf. Oplysningerne bør kunne prioriteres efter væsentlighed og opdateringsfrekvens tilpasses hertil. Vi går således ud fra, at i et realkreditinstitut er opdaterede oplysninger om udlån væsentligere end opdaterede oplysninger om TDC aftaler. Vi vil foreslå, at afklaringer omkring oplysningsomfang og opdateringsfrekvens sker i en dialog mellem Finanstilsynet og det enkelte institut. Alternativt i nogle skriftlige tilkendegivelser fra Tilsynet herom.

Vi har noteret, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni i år. For realkreditinstitutter er der tale om helt nye regler, som skal efterleves. En efterlevelse som kræver betydelige ressourcer. Med baggrund heri går vi ud fra, at I viser forståelse for, at der er behov for en vis tid til tilpasning i institutterne.

Endvidere har vi bemærket, at det fremgår af høringsbrevet, at Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at bekendtgørelsen på samfundsniveau medfører årlige byrder på 4 mio. kr. Byrder, der referer til det arbejde, som Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet skal udføre. Vi skal understrege, at bekendtgørelsen udover implementeringsbyrder ved ikrafttrædelsen også har mærkbare løbende byrdeeffekter på de finansielle virksomheder. Hvis effekten på virksomhederne indregnes, ligger det angivne skøn fra TER efter vores vurdering langt under den reelle påvirkning.

Download høringssvaret her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde