Stor robusthed i den danske finansielle sektor

Publiceret 22-06-2015
Nyhed

De danske banker har lagt krisen bag sig. Det viser Nationalbankens halvårlige analyse af stabiliteten i den finansielle sektor.

Bankerne har en høj likviditetsoverdækning, nedskrivningerne er faldende og kapitaliseringen er øget. De lave realkreditrenter har betydet merindtjening som følge af låne-konverteringer, og den underliggende indtjening ser ud til at være svagt stigende blandt andet som følge af øget økonomisk aktivitet i samfundet.

-Nationalbankens analyse viser, at den danske finanssektor generelt har øget sin robusthed over de senere år, og at langt de fleste institutter har lagt finanskrisen bag sig. Det er gode nyheder, for det betyder, at den finansielle sektor er klar til at understøtte den fremtidige vækst og jobskabelse i samfundet, siger vicedirektør i Finansrådet Louise C. Mogensen.

Nationalbanken påpeger, at kreditinstitutterne fortsat skal holde fokus rettet mod at sikre en sund indtjening, herunder bevare et højt niveau for kreditstandarder og øge kapitaliseringen frem mod 2019, hvor de nye kapitalkrav er fuldt indfaset. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør