Revision af standardmetoden til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko samt nye kapitalgulve

Publiceret 15-07-2015
Høringssvar

Basel-komiteens forslag til gennemgribende revision af standardmetoden til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko samt nye kapitalgulve baseret på forslaget til ny standardmetode.

Finansrådet er i lighed med bankforeningerne i Finland, Nederlandene og Sverige stærkt bekymret for Basel-komiteens forslag til gennemgribende revision af standardmetoden til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko samt nye kapitalgulve baseret på forslaget til ny standardmetode. På den baggrund har foreningerne udarbejdet fælles kommentarer til forslaget.

Foreningerne anbefaler, at en risikobaseret fremgangsmåde baseret på den enkelte banks interne modeller også fremover skal være styrende for kapitalkravet i de større banker. Det er meget centralt, at kapitalkravene styres af risikofølsomhed  og interne modeller er særdeles hensigtsmæssige til at sikre god risikostyring i institutterne og givet tilstrækkelig datakvalitet den bedste metode til at afspejle den reelle risiko på krediteksponeringerne. Foreningerne støtter derfor også fuldt ud, at man løbende forbedrer de interne modeller fremfor at lave nye kapitalgulve.

De nye forslag fra Basel-komiteen vil, hvis implementeret, få betydelige konsekvenser for bankkunderne og samfundsøkonomien, idet forslaget vil hæmme udlånsmulighederne fra bankerne og fordyre ikke mindst boligfinansiering væsentligt.

Høringssvar

Important to keep a risk-based approach for capital requirements

Høring

Basel Committee consults on capital floorsFå opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde