Realkreditten omfattes ikke af nye indberetningspligter

Publiceret 19-06-2015
Høringssvar

Realkreditten omfattes ikke af nye indberetningspligter

Tak for muligheden for at kommentere på ovennævnte udkast til bekendtgørelse.

De nye indberetningspligter omfatter ”finansielle institutter”, der er defineret som et forvaltningsinstitut, et indskudsinstitut, en investeringsenhed eller et specificeret forsikringsselskab, jf. §§5-8 i udkastet til bekendtgørelse.

De danske realkreditinstitutter falder ikke ind under definitionen på de respektive enheder og er dermed ikke finansielle institutter i forhold til de nye krav om indberetning.

Det er også helt i tråd med realkreditinstitutternes forretning, som udelukkende er udlån mod pant i fast ejendom finansieret ved at udstede obligationer. Realkreditinstitutterne har hverken indlån eller fører konti på kunders vegne.

Vi konstaterer dermed, at realkreditinstitutterne ikke omfattes af de nye indberetningspligter 1 .

1) Det understøttes endvidere af implementeringen af FATCA, hvor Realkreditrådet i sit høringssvar skrev, at vi går ud fra, at realkreditinstitutterne ikke omfattes af nye indberetningspligter (FATCA). Skatteministeriet skrev i høringsnotat til Folketingets Skatteudvalg af 13. november 2013: ”De obligationer, realkreditinstitutterne udsteder, har karakter af finansielle aktiver på forvaltningskonti. Det vil dermed være de depotførere, der har obligationerne i depot, der vil skulle indberette om realkreditobligationerne som led i deres indberetning om depoterne.”

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde