Realkreditrådet gør status: Hvad betyder den nye EU-regulering?

Publiceret 08-10-2015
Høringssvar

Dansk realkredit er som følge af EU’s kapitalkravsregler (CRD 4 og CRR) blevet ramt af voldsomme kapitalkrav de senere år. Det har medført stigninger i låntagernes omkostninger, da institutterne har måttet øge bidragssatserne på lån for at kunne leve op til de øgede krav.

Hertil kommer, at nogle af reglerne, som er i støbeskeeen, ikke tager hensyn til den reelle risiko ved forskellige forretningsmodeller, men i stedet skærer alle over en kam. Det kan betyde, at forretningsmodeller med lav risiko får dårligere konkurrencevilkår i forhold til forretningsmodeller med højere risiko.

Det er nogle af konklusionerne i et høringssvar om konsekvenserne af de senere års finansielle regulering, som Realkreditrådet netop har sendt til EU-kommissionen.

Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet udtaler:

”Et af vores hovedbudskaber til Kommissionen er, at den nye regulering kan betyde, at de mest sikre udlånsformer vil stige mere i pris og så at sige blive udkonkurreret af mere risikable modeller. Derfor bør Kommissionen i langt højere grad have fokus på, at forretningsmodeller med lav risiko som de danske realkreditinstitutter omfattes af mindre regulering end modeller med høj risiko – alternativt skal reguleringen tilpasses den lavere risiko.”

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde