Realkreditrådet: Gode takter i regeringens vækstudspil

Publiceret 23-11-2015
Blog

Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, udtaler:

”Realkreditrådet er positiv over for regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”.  Indsatsen for at sikre sammenhængskraft, vækst og velstand i hele Danmark bør tage udgangspunkt i en ambition om at skabe og fastholde arbejdspladser bl.a. gennem forbedrede rammevilkår for landbrug og industri, og her er der gode takter i regeringens forslag.

I forhold til debatten om belåning i landdistrikterne hilser vi det velkomment, at regeringens udspil tager afsæt i erkendelsen af, at landdistrikternes grundlæggende udfordringer først og fremmest handler om at skabe øget aktivitet i de berørte områder.

Vi deler også regeringens ambition om, at man skal kunne låne til bolig i hele Danmark. Realkreditten låner allerede i dag ud i hele landet, også i landdistrikterne.

Men vi er enige i, at forslaget om mere fleksible krav til rådighedsbeløb kan betyde, at der bevilges flere lån til kunder med lavere rådighedsbeløb. Vi bakker derfor op om muligheden for, at pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan anvende forskellige rådighedsbeløb baseret på en konkret vurdering af låntagers økonomi.

I forhold til afskaffelsen af 6-måneders reglen er det vigtigt, at realkreditlån fortsat skal gives på basis af ejendommens aktuelle markedsværdi, så der ikke skabes usikkerhed om regelgrundlaget for dansk realkredit.

Realkreditrådet vil gerne fortsætte dialogen med regeringen om initiativer, der kan understøtte mulighederne for belåning af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne”.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde