Praksisændring – Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f

Publiceret 01-07-2015
Høringssvar

​SKAT har 8. juni 2015 sendt høring om Praksisændring – Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - udkast til styresignal.

EU-Domstolen har de senere år afsagt 2 domme (sag C-424/11, Wheels og sag C-464/12, ATP PensionService A/S.) omkring forståelsen af begrebet investeringsforening i momsmæssig forstand. SKAT har på den baggrund af dommene udsendt et udkast til styresignal, hvor SKATs vurdering af dette begreb fremgår. 
 
Der er imidlertid endnu en vigtig afgørelse på vej på området (sag C-595/13, Fiscale Eenheid X), og Finansrådet anbefaler derfor, at styresignalet udskydes, til der foreligger en afgørelse i denne sag. Årsagen er, at en afgørelse fra EU-Domstolen i denne sag forventes offentliggjort inden for et par måneder, og hvis denne følger generaladvokatens indstilling, vil blandt andet kravet om mindst 8 medlemmer skulle ændres. Det vil i den forbindelse være uhensigtsmæssigt, hvis den finansielle sektor skal foretage 2 systemændringer i løbet af meget kort tid.
 
SKAT har tidligere udsendt 2 udkast til styresignaler efter sagen C-424/11, Wheels, men ingen af disse 2 udkast blev gjort endelige.  SKAT har siden de tidligere 2 udkast blødt op i forhold til et krav om mindst 8 medlemmer. Finansrådet anbefaler imidlertid, at et krav om mindst 8 medlemmer for at opfylde investeringsforeningsbegrebet opgives. Danmark går enegang i Europa, når det gælder dette krav, og opgives kravet ikke, kan det få uhensigtsmæssige konsekvenser for den finansielle sektor.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - udkast til styresignal

Høring

Praksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - udkast til styresignalFå opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde