Overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Publiceret 04-12-2015
Høringssvar

​Erhvervsstyrelsen har den 6. november 2015 sendt udkast til bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven i høring.

Finansrådet har forståelse for, at der indføres lempeligere overgangsregler. Af hensyn til regnskabsbrugerne bør der dog samtidig indarbejdes et krav om, at det skal oplyses, hvis de lempeligere overgangsregler anvendes.

 

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Høring

Udkast til bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde