Nyt EU-kapitalkrav kan ramme realkreditten

Publiceret 07-12-2015
Nyhed

I 2016 skal EU-Kommissionen drøfte forslag om at indføre et nyt fælles EU-kapitalkrav, et såkaldt gearingskrav. Men kravet tager ikke hensyn til den sikre danske realkreditmodel. Ekspertgruppe lægger op til dansk holdning.

EU-Kommissionen skal i løbet af 2016 tage stilling til, om man skal indføre et fælles gearingskrav i EU. Et gearingskrav er forholdet mellem et kreditinstituts kapital og dets samlede aktiver (fx udlån). Gearingskravet sætter altså en grænse for, hvor stort udlån et kreditinstitut må have i forhold til sin kapital. Jo højere gearingskrav, jo mindre udlån. Gearingskravet tager ikke hensyn til, hvor risikabelt kreditinstituttets aktiver er.

Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, siger:

”Det gearingskrav, som EU-Kommissionen skal drøfte til næste år, er ikke en blomst, der er groet i vores have. Det skærer forsimplet sagt alle lån over én kam og tager ikke højde for, at danske realkreditlån er meget sikre. Og det kan blive dyrt for danske boligejere og virksomheder.”

I september sidste år blev der nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark bør stille sig til et eventuelt nyt fælles EU-kapitalkrav. Ekspertgruppen, som Realkreditrådet har deltaget i, har netop offentliggjort sin rapport og anbefaler bl.a., at: kapitalkrav skal afspejle, at forskellige låntyper har forskellige risici, og at et gearingskrav højst bliver på 3 pct. Desuden anbefaler ekspertgruppen, at kravet skal tage hensyn til de danske realkreditinstitutter.

”Når vi trods forbehold mod denne type regulering alligevel tilslutter os ekspertgruppens anbefaling om et gearingskrav på 3 pct., er det dels et forsøg på at undgå et endnu højere krav, dels har vi kædet det sammen med en anbefaling om, at der bliver taget hensyn til danske realkreditinstitutter,” siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at de 3 pct. er et oplæg til de kommende forhandlinger. Det betyder, at ingen ved, hvor højt gearingskravet ender med at blive. Derfor er der fortsat behov for en fælles dansk indsats for at få det her landet, så dansk realkredit ikke rammes yderligere.”

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde