Nye regler for private ankenævn

Publiceret 14-09-2015
Høringssvar

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen sendte 18. august 2015 en høring til Finansrådet om udkast til bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Den 1. oktober 2015 trådte de nye regler for private ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, i kraft.
 
Finansrådet opfatter den eksisterende ordning med private klage- og ankenævn som velfungerende, og det er derfor positivt, at der efter den offentlige høringsproces ikke er foretaget unødvendige regelændringer, og at det underliggende direktiv ikke overimplementeres. 

Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganisationer

Høring

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde