Nordisk standard for revision i mindre virksomheder

Publiceret 19-10-2015
Høringssvar

FSR – danske revisorer har 1. juli 2015 sendt udkast til nordisk standard for revision i mindre virksomheder (SASE-standard) i høring.

Virksomhedernes regnskaber og de revisionspåtegninger, som de er forsynet med, udgør en vigtig del af det kreditvurderings-grundlag, som pengeinstitutterne skal have for at kunne foretage ordentlige kreditvurderinger af virksomhederne. 
 
Finansrådet følger derfor revisorernes arbejde med udarbejdelse af en nordisk standard for revision af mindre virksomheders regnskaber (SASE-standard) med stor interesse.
 
Generelt set er Finansrådet positivt indstillet over for udkastet til SASE-standard. I høringssvaret giver Finansrådet dog enkelte forbedringsforslag, herunder til udgangspunktet for revisors handlinger for væsentlige regnskabsposter og indholdet af revisors erklæring.
 
Forslagene tager udgangspunkt i regnskabsbrugernes behov, herunder pengeinstitutternes behov i en kreditvurderingssituation.
 

Høringssvar

Høringssvar vedrørende nordisk standard for revision i mindre virksomheder

Høring

Standard for Audits of standard of the small entities 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde