Meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

Publiceret 10-11-2015
Høringssvar

​Domstolsstyrelsen har 12. oktober 2015 sendt høring over udkast til bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

Finansrådets ser positivt på, at der nu på bekendtgørelsesniveau fastlægges regler for autorisation til private aktører for at benytte videoretsmøder. 

Finansrådet bakker generelt Domstolsstyrelsens arbejde med at digitalisere sagsgangene hos domstolene op, herunder også dette tiltag med autorisation for videoretsmøder.

Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder mv.

Høring

Bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde