Konsultationen vedr. prospektdirektivet

Publiceret 30-04-2015
Høringssvar

​EU-kommissionene sendte 18. februar 2015 konsultationspapir vedr. prospektdirektivet i høring.

EU-kommissionen har i forbindelse med offentliggørelsen af grønbogen om en kapitalmarkedsunion påbegyndt et review af prospektdirektivet. Formålet med tiltaget er bl.a. at lette de administrative byrder for udstedere af værdipapirer og dermed lette adgangen til kapital for SMV’er. EU-Kommissionen lægger vægt på, at tiltaget ikke må forringe forbruger- og investorbeskyttelsen. Finansrådet og Børsmæglerforeningen støtter op om tiltaget, og gør opmærksom på, at gold-plating bør undgås, og at simple og fleksible regler er til gavn for udstedere af værdipapirer såvel som investorer. Foreningerne gør også opmærksom på, at det vil medføre unødvendige administrative byrder for udstedere af værdipapirer at udvide prospektregimet til ikke regulerede markeder og handelspladser.

Høringssvar

The Danish Bankers Association (“DBA”) and Danish Securities Dealers Association’s (“DSDA”) response to the Consultation Document on the Review of the Prospectus Directive (the “Consultation Document”)

Høring

Consultation Document Review of the prospectus directive

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde