Kommissionens strategi for det digitale indre marked

Publiceret 20-05-2015
Høringssvar

​Erhvervs- og Vækstministeriet har den 7. maj 2015 sendt Kommissionens strategi for det digitale indre marked i høring.

Finansrådet ser generelt meget positivt på Kommissionens strategi for det digitale indre marked. Det er vigtigt, at der med Kommissionens strategi er fokus på fælles regler og lige vilkår i Europa. I høringssvaret opfordrer Finansrådet til, at regeringen i kommende forhandlinger om Kommissionens strategi generelt bør have fokus på at minimere uens implementering og håndhævelse af EU-regler på tværs af medlemslandene.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Kommissionens strategi for det digitale indre marked

Høring

Meddelelse fra kommissionen til Europa-Palamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomisk og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde