Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning til EU-retten m.v.

Publiceret 03-11-2015
Høringssvar

​Skatteministeriet sendte 5. oktober 2015 høring om forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold til EU-retten m.v.).

Finansrådet ser positivt på, at der lægges op til en reparationspakke til den overgangsregel, der blev vedtaget i 2014. Dog mener Finansrådet, at der er behov for præcisering og beskrivelse af konsekvenser i lovforslaget, hvis skatteyder vælger at benytte overgangsreglen.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold til EUretten m.v.)

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaberm.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde