Indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner mm.

Publiceret 14-10-2015
Høringssvar

Skatteministeriet har 18. september 2015 sendt høring om forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Til skatteministeriets lovforslag om ændring af skattekontrolloven, AMBI-loven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskat-ningsloven har Finansrådet i sit høringssvar haft bemærkning til bl.a. definitionen af et koncernselskab, forhåndsorientering om indberetning af oplysninger til SKAT, samt underretningspligten i forhold til persondataloven, CRS og FATCA.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

Høring

Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde