Hver anden ung forstår ikke privatøkonomi

Publiceret 02-03-2015
Nyhed

Undersøgelse: Hver anden ung mellem 15-24 år og hver tredje af alle danskere over 15 år mangler fundamentale privatøkonomiske kompetencer.

Der er et udtalt behov for at højne den finansielle forståelse blandt de unge. Det viser ny undersøgelse fra Finansrådet, som har testet danskernes finansielle forståelse i en omfattende spørgeskemaundersøgelse.
 
Resultaterne viser, at det står skidt til for især de unge mellem 15 og 24 år, hvor hele 52 pct. mangler fundamentale privatøkonomiske kompetencer. Og det kan være dyrt for de unge og for samfundet. 
 
-Det kan gøre det unødvendigt omkostningsfuldt for de unge og gøre det meget svært for den enkelte at få råd til at finansiere sine drømme, forklarer vicedirektør i Finansrådet Louise Mogensen.  
 

Figur 1. Andel med god finansiel forståelse fordelt på aldersgrupper


Kilde:   A&B Analyse for Finansrådet.
  

Det kniber især med renterne

Undersøgelsen viser, at det specielt er forståelsen af rentesregning og sammenligningen af lånetilbud, som er svag hos de unge. For eksempel er det kun 45 pct. af alle unge, som kan udregne de korrekte udgifter for et lån. 
 
-Finansiel forståelse og basale regnefærdigheder er afgørende, når det gælder om at kunne træffe informerede og aktive valg om sin egen privatøkonomi. Resultaterne indikerer, at de unge har svært ved at forstå mekanismerne bag penge, forbrug og konsekvenserne af de valg, de træffer, siger Louise Mogensen. 
 
 
Figur 2.  Svarfordeling på spørgsmål om regnefærdigheder blandt unge
Kilde:   A&B Analyse for Finansrådet.
Anm.: Til afdækning af regnefærdigheder blev de unge bedt om at udpege det billigste lånetilbud blandt tre mulige valgmuligheder. Figuren ovenfor viser svarfordelingen. Det korrekte svar er mulighed A, som er det billigste lånetilbud. Mulighed B er næst billigst og mulighed C er det dyreste lånetilbud.
 

Negativ gældsadfærd starter tidligt

Den negative gældsadfærd grundlægges tidligt. De seneste tal fra Experian viser, at ca. 50.000 unge i alderen 21-30 årige er registreret som dårlige betalere i RKI. 
 
-Netop i ungdomsårene træffes væsentlige økonomiske beslutninger om f.eks. at oprette opsparing eller stifte gæld, og derfor er det lave niveau af finansiel forståelse blandt unge særlig problematisk. Det understreger et behov for en tidlig indsats i forhold til at højne de privatøkonomiske kompetencer, siger Louise Mogensen og tilføjer:
 
-Den opgave vil vi i Finansrådet meget gerne være med til at løfte.  
 
 
Figur 3. Andelen af personer registreret i RKI-registre
Kilde:   Experian.
 
________________________________________________

Design af spørgeskema

Undersøgelsen er udformet på baggrund af en stikprøve på 3.704 respondenter, og søger at afdække danskernes privatøkonomiske forståelse ud fra otte spørgsmål, der relaterer sig til basale finansielle forhold. Spørgsmålene er udvalgt således, at de dækker en række centrale finansielle emner og samtidig sikrer, at der er variation i sværhedsgrad. Lignende format er tidligere anvendt af bl.a. OECD (2012)*, som måler den finansielle viden blandt en række medlemslande. 
 
På baggrund af spørgsmålene dannes en finansiel forståelsesskala svarende til antallet af korrekte svar, hvor 5 eller færre korrekte svar kategoriseres som dårlig finansiel forståelse, og 6 eller mere som havende god finansiel forståelse. Samme definition er anvendt i OECD (2012).
 
Herudover spørges til række bagvedliggende faktorer, som kan forventes at have en indvirkning på den finansielle forståelse såvel som forhold relateret til svarpersonernes finansielle adfærd. 
________________________________________________
 
* Atkinson, A. and F. Messy (2012), “Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør