Høring over vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter mv.

Publiceret 28-09-2015
Høringssvar

Proportionalitet skal også anerkendes for SIFI-institutter, herunder realkreditinstitutter

Tak for muligheden for at give kommentarer til jeres udkast til vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter og vejledning om opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter.

De to vejledninger opdeler generelt i komplekse og mindre komplekse kreditinstitutter, med henvisning til proportionalitetsprincippet. Til brug for differentieringen opstilles der en række indikatorer i tabel 1 i udkastet til vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter. Vi bakker op om denne indarbejdelse af proportionalitetsprincippet i udkastet til de to vejledninger.

Udkastet til vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter indebærer imidlertid, at systemisk vigtige institutter (SIFI'er), herunder realkreditinstitutter, per definition, kategoriseres som komplekse institutter i likviditetsmæssig sammenhæng. Det bør dog også være muligt, at differentiere indenfor SIFI-institutterne, så der også kan foretages en differentiering af kravene til opgørelse og risikostyring på likviditetsområdet for SIFI-institutter, når det er begrundet i væsentlige forskelle i en eller flere af de oplistede indikatorer i tabel 1.

Det vil sikre, at det er de relevante krav, der fokuseres på, samt at ressourcebelastningen for mindre komplekse institutter ikke bliver unødigt hård.

I vejledningen om opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter bør det endvidere overvejes, om Finanstilsynets forventninger til indhold i institutternes ILAAP-rapporter, eksempelvis som anført på side 7 vedrørende LCR-kravet, bør være mindre detaljeorienteret. Det væsentligste må være, at institutterne giver en fyldestgørende beskrivelse af, hvordan LCR-kravene overholdes og påtænkes overholdt fremadrettet.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde