Høring over udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Publiceret 29-09-2015
Høringssvar

Tak for muligheden for at kommentere Udenrigsministeriets udkast til lovforslag.

Vi har ikke bemærkninger til selve lovforslaget. Vi har i vores gennemgang haft fokus på aftalen af 17. marts 2015 om tilvalg af retsakter for at afdække, hvilke konsekvenser disse retsakter vil få for dansk realkredit, hvis de får retskraft i Danmark.

Flere af retsakterne vil kunne betyde fordele for dansk realkredit. Særligt i tilfælde af grænseoverskridende gældsinddrivelse vil de retsakter, som har til formål at afkorte sagsbehandlingstider og spare omkostninger, også kunne blive til gavn for dansk realkredit.

Såfremt retsforholdet bliver omdannet til en tilvalgsordning, vil det fremover blive vigtigt at værne om det danske effektive tvangsfuldbyrdelsessystem. Danske domstoles behandling af sager om tvangsfuldbyrdelse, herunder ikke mindst tvangsauktioner, er set i europæisk kontekst meget effektivt. Dette velfungerende system, som er kendetegnet ved indbyggede retsgarantier for både kreditorer og debitorer og en effektiv og hurtig sagsbehandling, er en væsentlig forudsætning for dansk realkredit.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde