Høring over forslag til revideret bekendtgørelse

om risikomærkning af investeringsprodukter samt tilhørende vejledning

Publiceret 23-10-2015
Høringssvar

Realkreditrådet takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ovenstående høring.

Vi ser med tilfredshed på, at realkreditinstitutter ikke er forpligtet til at informere kunden om risikomærkning ved optagelse, indfrielse og omlægning af lån med pant i fast ejendom, og at realkreditobligationer samt junior covered bonds og seniorgæld til finansiering af supplerende kapitaldækning af SDO’er og SDRO’er er kategoriseret i den grønne investeringskategori.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. giver mulighed for, at danske penge- og realkreditinstitutter kan udstede junior covered bonds og seniorgæld til finansiering af supplerende kapitaldækning af RO'er, SDO’er og SDRO’er. Men Junior covered bonds og seniorgæld til finansiering af supplerende kapitaldækning af RO'er er ikke nævnt i bilag 1 i tilsynets udkast til bekendtgørelse.

Til udkastets bilag 1, Grøn kategori, har vi følgende forslag til tilføjelse markeret med fed :
" Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af RO'er , SDO’er og SDRO’er. "

Derudover har vi ikke bemærkninger til høringen.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde