Høring over bekendtgørelsesudkast om Afviklingsformuen

Publiceret 16-05-2015
Høringssvar

Tak for muligheden for at give kommentarer til jeres udkast ny bekendtgørelse om afviklingsformuen. Efter gennemgang af udkastet har vi bemærkninger til overgangsbestemmelserne og kravet til elektronisk indsendelse af årsrapport.

Efter § 5 skal institutterne til bidragsopkrævningen for 2015 indberette de i bilag 1 nævnte oplysninger pr. 31. juli. 2015. Vi finder det uhensigtsmæssigt med en ”skæv” balancedag. Indberetningen bør følge de kvartalsvise COREP-indberetninger, og oplysning 6-8 i bilag 1 indgår allerede i dag i COREP indberetningen.

Den "skæve" balancedag vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for institutterne, bl.a. som følge af kravet om ekstern revisions afgivelse af revisorerklæring. Vi ser frem til, at der fastsættes et indberetningstidspunkt med mindst mulig ekstra omkostninger for institutterne.

Vi går ud, at kravet i § 3, stk. 6 om elektronisk indsendelse af årsrapport til Finansiel Stabilitet kan ske ved fremsendelse pr. mail.

Download høringssvaret her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde