Godt nyt til flexboligejere

Publiceret 13-05-2015
Blog

Muligheden for, at helårsboliger kan benyttes som fritidshus, udvides.

I 2013 åbnede Folketinget op for den såkaldte flexbolig-ordning, der betyder, at helårsboliger kan benyttes til fritidshuse. Regeringen foreslår, at status som flexbolig nu kommer til at følge boligen. Dette fremgår af et lovforslag, som bliver førstebehandlet i Folketinget i dag.

”Realkreditrådet har længe peget på, at flexbolig-ordningen burde ændres, så status som flexbolig følger boligen og ikke ejeren. Derfor hilser vi lovforslaget velkommen. Det vil give ejere af flexboliger større sikkerhed for boligens langsigtede anvendelsesmuligheder og omsættelighed. Det vil også gøre det nemmere at finansiere købet af en flexbolig”, siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der indtil videre udstedt omkring 400 flexbolig-tilladelser på landsplan. Kommunerne kan vælge, om de vil være med i ordningen, og om de vil give tilladelse til, at det enkelte hus kan blive en flexbolig.

De nye regler træder i kraft 1. juli 2015.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde