Genoptagelse af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

Publiceret 01-07-2015
Høringssvar

SKAT sendte 8. juni 2015 høring om - Genoptagelse – Forvaltning af investeringsforeninger – Ydelser til pensionskasser – EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService.

Den 13. marts 2014 afsagde EU-Domstolen dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S, der drejede sig om den momsmæssige behandling af pensionskasser.
I foråret 2015 indgik parterne forlig i sagen, og SKAT har nu udsendt udkast til styresignal, hvor SKATs vurdering af dommens betydning for dansk momsret fremgår.
 
Finansrådet har afgivet høringssvar i sagen. Finansrådet anbefaler for det første, at det fremgår af styresignalet, hvilke typer af pensionskasser, pensionsinstitutter mv., som er omfattet af begrebet ”investeringsforening”, herunder at livsforsikringsselskaber, er omfattet af SKATs forståelse af begrebet ”investeringsforening”.
 
For det andet anbefaler Finansrådet, at det specificeres, hvad der kan indeholdes i begrebet ”forvaltning”. Finansrådet anbefaler herudover, at SKATs vurdering af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" tilpasses, da SKATs forståelse fremstår for restriktiv.Høringssvar

Høringssvar vedrørende Genoptagelse – Forvaltning af investeringsforeninger – Ydelser til pensionskasser – EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

Høring

Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - Udkast til styresignalFå opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde