Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.

Publiceret 23-09-2015
Høringssvar

​Finanstilsynet har 27. august 2015 sendt høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.).

I lovforslaget foreslås Finanstilsynet bemyndiget til at fastsætte regler for, hvilke kapitalgrundlagsinstrumenter, der kan dække søjle II-tilllæg. Det fremgår, at bekendtgørelsen vil afspejle EBA retningslinjer om kapital til dækning af søjle II-tillæg, således at de danske regler bliver EU-konforme. Finansrådet støtter overordnet, at danske regler bliver EU-konforme, men det er samtidig vigtigt, at der indføres passende overgangsregler for allerede udstedte instrumenter, der gælder i hele instrumenternes løbetid. 

Med lovforslaget gennemføres endvidere dele af UCITS V-direktivet. Gennemførelsen omfatter dog ikke direktivets aflønningsregler og Finansrådet gør i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af, at selskaber omfattet af direktivet, får den nødvendige tid til at implementere de nye regler uanset om direktivets implementeringsfrist dermed overskrides. 

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.m., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde