Gennemførelse af MiFID II, MiFIR og MAR (Børsreform III)

Publiceret 21-12-2015
Høringssvar

​Finanstilsynet har den 16. november 2015 sendt høring over udkast til forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.

Med forslaget implementeres MiFID II, MiFIR og MAR, som regulerer værdipapirmarkederne. Finansrådets og Børsmæglerforeningens  høringssvar indeholder en række bemærkninger til implementeringen herunder, at det er væsentligt, at der ikke sker overimplementering  af de fælles europæiske regler i Danmark, da det vil have negativ effekt for  danske finansielle virksomheders konkurrence. Finansrådet har i den forbindelse henvist til regeringens målsætning om at undgå overimplementering af EU-regulering. Det er også i høringssvaret påpeget, at det bør fremgå klart af bemærkningerne, hvorvidt der sker en ændring af gældende ret.
 
I høringssvaret er der derudover kommenteret på følgende emner:
  • Realitetsgrundsætningen
  • Flagningspligt for storaktionærer
  • Algoritmisk handel
  • Derivater
  • Adgangen til at udføre transaktioner med investeringsfonde fra tredjelande
  • Finansielle rådgivere

Høringssvar

Høringsvar vedrørende udkast til forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde