FSB consultation on Total Loss Absorbency Capacity (TLAC)

Publiceret 02-02-2015
Høringssvar

​Financial Stability Bord (FSB) har 10. november 2014 sendt et forslag til krav til globale SIFI’er tabsabsorberingsevne (Total Loss Absorbancy Capacity (TLAC)) i høring.

Finansrådet har sammen med de nordiske og baltiske bankforeninger sendt et høringssvar til Finansiel Stability Board (FSB), som på opfordring af G20-landene har udarbejdet et forslag til krav til globale SIFI’er tabsabsorberingsevne (Total Loss Absorbancy Capacity (TLAC)).

Forslaget specificerer et kommende krav til summen af henholdsvis egenkapital og gældinstrumenter, der kan nedskrives, hvis instituttet kommer i krise. På længere sigt vurderes forslaget at kunne få afsmittende effekt på kravene til andre institutters tabsabsorberingsevne.

De nordiske og baltiske bankforeninger finder, at forslaget indebærer en for mekanisk beregning af TLAC-kravet, der ikke i tiltrækkelig grad tager hensyn til de faktiske risici. Forslaget til TLAC forøger således mekanisk de skævheder, som institutter med lave risici i forvejen underlægges, når myndighederne af hensyn til kapitaldækningen fastsætter minimumsrisikovægte eller gearingskrav, som ikke er risikobaserede.

Ligeledes finder de nordiske og baltiske bankforeninger, at forslaget vil ramme institutter meget forskelligt alt efter, hvilken koncernstruktur, der anvendes, ligesom forslaget generelt er for restriktivt med hensyn til muligheden for at medregne usikret seniorgæld til dækning af TLAC-kravet.

Høringssvar

Joint response to FSB consultation on Total Loss Ansorbency Capacity (TLAC)

Høring

Die Bundesregierung

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde