Forslag om ændring af betalingstjenesteloven

Publiceret 16-09-2015
Høringssvar

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 19. august 2015 sendt et lovforslag i høring, som har til formål at gennemføre de regler, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner, som trådte i kraft den 8. juni 2015.

Forordningen gælder umiddelbart i medlemsstaterne og skal derfor som udgangspunkt ikke implementeres i dansk lovgivning. Forordningen giver dog medlemsstaterne alternative muligheder for fastsættelse af interbankgebyret for indenlandske debetkorttransaktioner end de 0,2 pct., som fremgår af forordningen. Lovforslaget indeholder derfor en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter erhvervs- og vækstministeren har kompetence til at udstede nærmere regler for interbankgebyrer på indenlandske debetkorttransaktioner. Ifølge forlaget forventes ministeren at benytte sig af forordningens mulighed for i en overgangsperiode på fem år og seks måneder at lade gebyret beregnes som et vægtet gennemsnit. 
 
Finansrådet støtter erhvervs- og vækstministerens hensigt om at benytte denne mulighed for beregning af interbankgebyrer på indenlandske debetkorttransaktioner. I høringssvaret foreslår Finansrådet samtidig, at det undersøges, om tilsynet med overholdelsen af forordningens lofter for interbankgebyrer primært rettes mod betalingskortordningerne og deres regler. Endelig er det Finansrådet opfattelse, at der udestår en del fortolkningsspørgsmål i relation til forordningens definitioner og regler, og Finansrådet opfordrer derfor til, at der snarest muligt tages initiativ til at få afklaret disse spørgsmål.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af betalingstjenesteloven (loft over interbankgebyrer, tilsyn mv.)

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde