Forordning om etablering af en europæisk indskudsgarantiordning

Publiceret 08-12-2015
Høringssvar

​Finanstilsynet sendte 25. november 2015 EU-Kommissionens forslag til forordning om etablering af en europæisk indskudsgarantiordning i høring.

Det foreslås, at der gradvist indføres en fælles indskydergaranti for de lande, som deltager i bankunionen. Forslaget til en fælles indskydergarantifond er tredje del af det samlede forslag til bankunionen, som herudover består af en fælles tilsynsmyndighed i ECB og en fælles afviklingsmyndighed.
Danmark vil blive berørt af forslaget, hvis vi indgår i et ”nært samarbejde” med ECB med henblik på at overlade solvenstilsynet med de største banker til ECB og dermed bliver en del af bankunionen.
 
Det er Finansrådets vurdering, at principperne og konstruktionen bag bankunionen grundlæggende er fornuftige, men at det er vigtigt at overveje behovet for regulering ud fra subsidiaritets- og nærhedsprincipperne således, at der alene bør reguleres på EU-niveau, hvis det samme formål ikke kan opnås på nationalt niveau. Et forslag til en fælles indskydergaranti skal derfor vurderes ud fra, om der af hensyn til de overordnede mål for en bankunion – styrkelse af den finansielle stabilitet og styrelse af det indre marked for finansielle tjenesteydelser – er behov for oprettelse af en fælles indskydergaranti på nuværende tidspunkt, eller det samme formål kan opnås ved regulering på nationalt niveau eller anden mindre indgribende EU-regulering.
 
Finansrådet opfordrer derfor EU-Kommissionen til i en impact assesment eller på anden vis nærmere at undersøge dels behovet for at oprette en fælles indskydergaranti på nuværende tidspunkt dels de økonomiske konsekvenser af en ændret fordeling og risikoberegning af bidrag af en fælles indskydergarantifond.
 
Hvis Danmark på et tidspunkt vælger at indgå i bankunionen, finder Finansrådet det vigtigt, at den danske indskydergarantidækning kan opretholdes på det nuværende niveau, herunder specielt den danske indskydergarantidækning af pensioner, som ultimo 2014 udgjorde ca. 117 mia. kr.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til etablering af en europæisk indskudsgaranti

Høring

Regulation of the European Parliament and of the Council

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde