Flere vælger fastforrentede lån

Publiceret 25-09-2015
Nyhed

Over det seneste år er det samlede fastforrentede udlån vokset med knap 112 mia. kr. Udviklingen i udlånet ses ikke kun ved ejerboliger, men også for andre ejendomstyper. Det viser dagens tal fra Danmarks Nationalbanks MFI-statistik.

Over det seneste år er det samlede fastforrentede udlån vokset med knap 112 mia. kr. Udviklingen i udlånet ses ikke kun ved ejerboliger, men også for andre ejendomstyper. Det viser dagens tal fra Danmarks Nationalbanks MFI-statistik.

Realkreditudlån med fast rente er siden august 2014 steget med knap 18 pct. for ejerboliger og fritidshuse, og 12 pct. for andre ejendomstyper.

”Interessen for lån med fast rente har været stor det seneste år. Især boligejere vælger lån med fast rente frem for variabel rente. Men udviklingen slår også igennem for andre ejendomstyper. Det ses blandt andet for ejendomme til landbrug, kontor og forretning samt private udlejningsejendomme, som realkreditten også har et stort udlån til. Så udviklingen mod fast rente skal ses over en bred kam,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet og fortsætter.

”Trods den senere tids store interesse for fastforrentede lån, har lånetypen dog ikke erobret tronen som danskernes mest foretrukne. Af det samlede realkreditudlån til ejerboliger udgør de fastforrentede lån godt 38 pct.”

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde