Flere tvangsauktioner i oktober

Publiceret 05-11-2015
Nyhed

I oktober var der 317 tvangsauktioner, og det er 34 flere end måneden før. Trods stigningen er det fortsat et lavt niveau set over en lidt længere periode. Det viser dagens sæsonkorrigerede tal for bekendtgjorte tvangsauktioner fra Danmarks Statistik.

Antallet af tvangsauktioner faldt fra det høje niveau i 2012 og frem til 2014. Siden har antallet ligget rimeligt stabilt, og fra januar 2014 frem til i dag har der i gennemsnit været 294 tvangsauktioner pr. måned. Det er 31 pct. færre i forhold til 2012.

”Antallet af tvangsauktioner er trods stigningen i oktober meget lavere end i 2012 og har siden starten af 2014 stabiliseret sig på et lavt niveau. Det lave antal tvangsauktioner er positivt og viser, at færre boligejere har problemer med at betale ydelsen på deres boliglån,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Det lave antal tvangsauktioner er et tegn på, at boligejerne har styr på deres økonomi og får betalt deres boligydelse til tiden. Det kan bl.a. ses i sammenhæng med den forbedrede situation på det danske arbejdsmarked.

”Færre boligejere har haft betalingsproblemer bl.a. som følge af faldende ledighed. Ofte kan folk, der har været ledige over en længere periode, have svært ved at betale ydelsen på deres lån til tiden. Der er blevet omkring 16.000 færre langtidsledige siden 2012, hvilket svarer til et fald på 35 pct.,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur: Antal sæsonkorrigerede tvangsauktioner samt antal langtidsledige personer, 2007-2015, hele landet

Kilder: Danmarks Statistik og Jobindsats

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde