Finansrådet deler generelt vismænds optimisme

Publiceret 26-05-2015
Nyhed

Finansrådet deler generelt DØR-formandsskabets vurdering af udsigterne for den danske økonomi de førstkommende år. Samtidig er Finansrådet enig med vismændene om at afvente beslutning om deltagelse i bankunionen.

De økonomiske vismænd, DØR, vurderer i deres netop offentliggjorte rapport, at de planlagte finanspolitiske stramninger er hensigtsmæssige i den aktuelle økonomiske situation.

-Vi ser i øjeblikket tegn på et begyndende velfunderet opsving med stigende forbrugertillid, øget beskæftigelse samt væsentligt forbedrede eksportmuligheder for danske virksomheder. Det er i denne situation naturligvis vigtigt at udvise rettidig omhu og sikre, at de finanspolitiske rammer overholdes, siger Finansrådets formand Tonny Thierry Andersen. 

Finansrådet er dog bekymret for, om formandskabets noget optimistiske vurdering af den økonomiske situation frem mod 2020 kommer til at holde stik i virkelighedens verden. 

 

Enighed om bankunion 

Vismændene behandler også spørgsmålet om Danmarks mulige deltagelse i den europæiske bankunion. Finansrådet er grundlæggende positivt stemt over for intentionerne med en bankunion i Europa, og deler formandskabets vurdering af de nævnte forsikrings- og risikomæssige fordele ved dansk deltagelse. 
 
-Der en række forhold, hvor det endnu er uafklaret, hvilke implikationer, der vil opstå for de danske banker og realkreditinstitutter og dermed det danske samfund, påpeger Tonny Thierry Andersen. 
 
-Det er derfor positivt, at vismændene i lighed med både Finansrådet og regeringen mener, at beslutningen om dansk deltagelse i bankunionen bør afvente en kommende afklaring af disse, siger han. 
 

Yderområder i Danmark 

Finansrådet ser positivt på, at debatten om yderområder i Danmark nuanceres til også at sætte fokus på de negative samfundsøkonomiske konsekvenser ved den geografisk betingede støtte til yderområderne. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør