Europa-Kommissionens forslag til retsakter vedrørende sekuritisering

Publiceret 15-10-2015
Høringssvar

​Som led i EU’s Kapitalmarkedsunion (CMU) fremsatte Europa-Kommissionen 30. september 2015 forslag til en forordning om sekuritisering, herunder såkaldt STS-sekuritisering, samt ændring af kapitalkravsforordningen (CRR). Finanstilsynet bad 1. oktober 2015 EU-specialudvalget for den finansielle sektor om bemærkninger til forslagene.

Finansrådet er generelt meget positivt indstillet over for Kom-missionens forslag, som har til hensigt at revitalisere markederne for sekuritisering i EU, herunder gennem indførelse af et nyt regelsæt for STS-sekuritisering og justeringer af kapitalkravene for sekuritiserede instrumenter i CRR. Bedre rammevilkår for sekuritisering i EU vil både kunne skabe bedre kreditmuligheder og understøtte den finansielle stabilitet.
 
De foreslåede regler om STS-sekuritisering vil gøre sekuritise-ringer mere attraktive for både udstedere og investorer. Kravene til STS-sekuritiseringer bør dog ikke udelukke syntetiske sekuritiseringer fra at kunne opnå STS-status. Endvidere bør man fra et dansk perspektiv have særligt fokus på samspillet mellem reglerne om STS-sekuritisering og de danske regler om refinansieringsregistre, herunder for at sikre at den danske registermodel kan opnå STS-status. Ligeledes bør anvendelses-området for de danske regler ikke være snævrere end sekuritiseringsforordningens.
 
I forhold til kravene om tilbageholdelse af udstederens interesse (”risk retention”) vil Finansrådet opfordre til, at der forsøges at opnå en større konvergens mellem de EU-retlige krav og de til-svarende amerikanske regler. Dette kan gøres uden at kompro-mittere kvaliteten af de underliggende lån.
 
For så vidt angår de foreslåede justeringer af kapitalkravene i CRR støtter Finansrådet en mere risikosensitiv tilgang til STS-sekuritiseringer. Det vil imidlertid være kontraproduktivt at indfase stigende kapitalkrav til eksisterende sekuritiseringspositioner. Endvidere bør usikkerheden om samspillet mellem regnskabsreglerne og kapitaldækningsreglerne i forhold til gearingsgrad fjernes.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til retsakter vedrørende sekuritisering

Høring

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde