EU-Kommissionens høring over virkningerne af CRDIV/CRR

Publiceret 07-10-2015
Høringssvar

​Europa-Kommissionen har 15. juli 2015 sendt pressemeddelelse med høring om, hvordan de ændrede kapitalkrav til banker har indvirket på långivningen.

Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet har sendt et fælles høringssvar til EU-Kommissionen vedrørende EU-Kommissionens høring over konsekvenserne på kreditinstitutternes kreditgivning som følge af gennemførelsen af kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og kapitalkravsforordningen (CRR).

Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet finder CRD IV og CRR-regelsættet overordnet fornuftigt. Mange af knasterne i det oprindelige forslag til forordning  og direktiv blev rettet under processen. Fokus i institutterne er i dag på den endelige udformning af udestående afledt af regulering i regi af CRR og CRD IV i form af bindende tekniske standarder samt mulige fremtidige ændringer i CRR og CRD IV og andre nye krav. I den forbindelse finder Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet det bekymrende, at der generelt synes at være en tendens i forslagene til ny regulering til at svække en risikobaseret tilgang.
 
Vi finder det meget vigtigt, at indførelsen af ny regulering bliver evalueret grundigt med inddragelse af effekterne på kapitalkrav, de nye kort- og langsigtede likviditetskrav (LCR og NSFR) og et muligt kommende bindende gearingskrav. Selve omfanget og kompleksiteten af den nye regulering medfører således, at følgevirkningerne må ses i sammenhæng med anden regulering for at opnå en retvisende evaluering af samspilseffekterne.
 
I en dansk sammenhæng har vi særligt fokus på de afledte effekter, der ses på obligationsmarkedet. Et velfungerende obligationsmarked og et velfungerende repo-marked er afgørende i Danmark henset til realkreditfinansieringens betydning for den samlede kreditgivning herunder boligfinansiering og finansiering af små og mellemstore virksomheder.

Høringssvar

Possible impact of the CRR and CRD IV on bank financing of the economy

Høring

Hvordan har de ændrede kapitalkrav til banker indvirket på långivningen: Kommissionens høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde